Zálohové Čerpadlá

Home  /  Zálohové Čerpadlá

Zálohové čerpadlá

Zálohové čerpadlo

Základom tohto systému je unikátne energeticky úsporné čerpadlo, riadiaca jednotka a zálohovací akumulátor.

Čerpadlo používa špeciálny synchronný elektromotor. Pri výpadku elektrickej energie, beží čerpadlo priamo z akumulátora a nevznikajú žiadne straty spôsobené prevodom napätia. Vďaka tomu môže kúriaci systém fungovať až 24 hodín bez elektriny. Do systému je naviac možné zapojiť zálohový regulátor. Pri výpadku napájania preto môže pokračovať aj v riadení teploty na zvolenú hodnotu.

Systém automaticky kontroluje sám seba a dokáže včas upozorniť na prípadnú poruchu (stratu kapacity akumulátora, mechanické zablokovanie čerpada, poškodenie čidla teploty a pod.). Závada sa indikuje akustickým signálom a zobrazením poruchy na displeji. Na havarijnú situáciu môže upozorniť pripojená siréna.

Montáž zálohových čerpadiel

V tejto oblasti ponúkame:

  • návrh,
  • dodanie,
  • inštalácia,
  • záručný a pozáručný servis.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.