Kamerový systém

Home  /  Kamerový systém

Kamerový systém CCTV, PTV

CCTV (closed-circuit television), PTV (priemyselná televízia)

je systém na zaznamenávanie a živý prenos obrazu prípadne aj zvuku. Poskytuje tak presné informácie o udalostiach ktoré sa momentálne, alebo v minulosti udiali v priestoroch snímaných CCTV systémom.

Systém CCTV je využívaný k sledovaniu objektov a priestorov, ktoré majú byť chránené. Je tvorený kamerami, systémami nahrávania, prípadne diaľkovej správy. Systémy je možné sledovať ON – LINE v reálnom čase, ale aj zároveň ukladať záznamy na médium. Je možné nimi sledovať jak dodržiavanie technologických stavov, tak aj zaisťovať bezpečnosť.

Záber využitia CCTV systému je naozaj široký. Od jednoduchého monitorovania obvodu alebo vnútorných priestorov budovy až po inteligentné komplexné systémy spolupracujúce s ďalšími elektronickými zabezečovacími systémami. CCTV system spolu s poplachovým systémom narušenia je dnes základná ochrana budov.

Montáž alarmov Nitra

V prípade narušenia objektu vyšle PSN signál o vniknutí do objektu a užívateľ sa ihneď môže prostredníctvom vzdialeného prístupu cez aplikáciu pozrieť na živý obraz z kamery a zistiť tak, čo sa skutočne v objekte deje a podľa toho podniknúť potrebné opatrenia. V objektoch so stálou strážnou službou respektíve väčších budovách, zariadeniach, fabrikách a podobne je využitie kombinácie CCTV a dalšími EZS priam nevyhnutné.

V tejto oblasti ponúkame:

  • návrh,
  • dodanie,
  • inštalácia,
  • záručný a pozáručný servis.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.